Xu hướng tích lũy Bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10-2023

01/17/2024

Điểm xu hướng tích lũy, một số liệu đo lường sức mạnh tương đối của việc tích lũy Bitcoin (BTC) theo các nhóm ví thực thể khác nhau, đã giảm mạnh xuống 0,5 mức thấp nhất kể từ tháng 10-2023, cho thấy sự thay đổi trong phân phối giữa các nhóm ví chính.

Xu hướng tích lũy Bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10-2023, ngay trước đợt tăng giá ngoạn mục của Bitcoin từ 25.000 USD lên 49.000 USD, được thúc đẩy bởi sự ra mắt của Bitcoin ETF giao ngay.

Sự sụt giảm điểm xu hướng này cho thấy sự chuyển đổi từ tích lũy sang phân phối trên hầu hết các nhóm nhà đầu tư.

Xu hướng tích lũy Bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10-2023

Sự thay đổi này phản ánh mô hình phân phối tương tự được quan sát vào tháng 9-2023 trước khi tích lũy tràn lan vào tháng 10-2023.

Tuy nhiên, những người nắm giữ 100 đến 1.000 BTC vẫn là nhóm duy nhất đang trong giai đoạn tích lũy.

Điều thú vị là “cá voi” – các thực thể nắm giữ 10.000 BTC trở lên – đã chuyển sang phân phối kể từ ngày 15-12-2023. Tương tự, các hodler bán lẻ hiện cũng đang phân phối.

Xu hướng phân phối tổng thể này có thể có ý nghĩa rộng hơn đối với động lực thị trường của Bitcoin, có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định giá và tính thanh khoản.

Nguồn: Đầu tư tài chính