Cửa thép chống cháy là một loại cửa được thiết kế đặc biệt với khả năng chịu lửa và chịu nhiệt cao, nhằm mục đích ngăn chặn và kiểm soát sự lan truyền của lửa trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Các cửa này được cấu tạo đặc biệt để ngăn chặn lửa, hạn chế sự lan truyền và bảo vệ tốt nhất tính mạng và tài sản của con người trong trường hợp cháy nổ không may xảy ra.