Vật liệu chống cháy là thành phần quan trọng trong các hệ thống cửa chống cháy. Với cấu tạo đặc biệt do KAI Việt Nam nghiên cứu sản xuất, vật liệu chống cháy được sử dụng đặc biệt bên trong cửa chống cháy tạo nên khả năng chịu lửa, hạn chế nhiệt khi tiếp xúc với lửa.