Dựa theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 3009:2003 để sản xuất kính chống cháy, Thời gian chống cháy của sản phẩm là 30 phút, 45 phút, 60 phút, 70 phút, 90 phút và 120 phút,… Kính chống cháy có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cửa, vách ngăn, cầu thang và màn chắn chống cháy. Chúng có thể được tùy chỉnh về kích thước, hình dạng và độ dày để phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án.