Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

03/14/2024

Việc xây dựng Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự…

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động PCCC

Theo Bộ Công an, thời gian qua công tác PCCC và CNCH đã có chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác này được tăng cường. Từ đó, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành Luật PCCC đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi và nghiên cứu bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Trong đó, các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thường xuyên thay đổi, phát sinh mới dẫn đến không quy định bao quát hết; rà soát, bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ đối với các loại hình nhà ở, nhà sử dụng để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, về sử dụng điện, sử dụng nguồn lửa và các chất dễ cháy, nổ…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Vì vậy, việc xây dựng Dự án Luật PCCC và CNCH là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân; đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, dự án Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động PCCC, hoạt động CNCH; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Tại phiên họp thẩm định Dự án Luật PCCC và CNCH diễn ra chiều 12/3 do Bộ Tư pháp tổ chức, ý kiến đại diện các bộ, ngành đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ đối tượng, cấp độ quy hoạch cần phải có giải pháp, thiết kế về PCCC. Về quy định nguồn nước phục vụ cho PCCC, hiện Khoản 2 Điều 26 dự thảo Luật đang quy định nguồn nước này phải được quy hoạch, đầu tư, xây dựng đảm bảo phục vụ công tác PCCC; tuy nhiên, chưa làm rõ việc quy hoạch nguồn nước này được quy định và thể hiện ở loại quy hoạch nào.

Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ lực lượng nào là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực PCCC; đồng thời làm rõ chế độ hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành là kiêm nhiệm hay chuyên trách. Bên cạnh đó, rà soát Điều 56 về Thanh tra PCCC với Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tránh phát sinh bộ máy mới về thanh tra chuyên ngành.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến thêm về một số nội dung như: vai trò của đội ngũ thực hiện thẩm tra thiết kế về PCCC và chủ đầu tư; phương tiện PCCC và CNCH…

Để hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, thuyết minh bổ sung tại Tờ trình về những nội dung chính sách nào đã được cụ thể hoá tại dự thảo Luật. Bên cạnh đó, nội dung dự thảo Luật có sự giao thoa với nhiều Luật khác, vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng cho ý kiến cụ thể về từng quy định của dự thảo Luật như: rà soát phạm vi hoạt động CNCH của lực lượng PCCC và CNCH, tránh trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; nghiên cứu, xác định rõ thẩm quyền kiểm tra của cơ quan nhà nước trong PCCC, đảm bảo phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; làm rõ việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy, CNCH và các biện pháp PCCC…

Nguồn: Kinh tế Đô thị