Long An tìm kiếm chủ đầu tư cho khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng

04/12/2024

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã mời gọi đầu tư cho Dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa với tổng vốn gần 9.300 tỷ đồng.

Long An tìm kiếm chủ đầu tư cho khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng

Theo đó, dự án này nằm trên khu đất diện tích 13,2ha tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Toàn bộ diện tích khu vực dự án hiện có chức năng sử dụng đất là đất sản xuất kinh doanh – công nghiệp. Hiện trạng công trình trên đất gồm khu đất đầu tư có các công trình nhà xưởng, hình khối đơn giản thuận tiện cho việc sản xuất, lưu trữ hàng hóa.

Tổng vốn đầu tư dự án này là 9.292 tỷ đồng, gồm chi phí thực hiện khoảng 8.818 tỷ đồng và chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư gần 478 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án hai năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Cũng theo quy hoạch, khu đô thị này sẽ có quy mô dân số dự kiến hơn 10.100 người. Chủ đầu tư phải triển khai hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. Sản phẩm chính của dự án này là chung cư thương mại.

Được biết, huyện Đức Hòa là một trong những địa phương của tỉnh Long An tích cực kêu gọi đầu tư dự án thời gian qua. Trong giai đoạn đầu năm 2024, địa phương này mời đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ quy mô 36.2ha, vốn đầu tư 2.726 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2023, huyện Đức Hòa cũng mời gọi đầu tư với dự án khủng là khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa có diện tích 197.2ha, vốn đầu tư 28.258 tỷ đồng,

Ngoài ra trong thời gian qua, tỉnh Long An cũng liên tục mời gọi đầu tư nhiều dự án lớn khác như: Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức có vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, với quy mô 220 ha; Dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An có quy mô hơn 137ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.118 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu tại huyện Bến Lức, có quy mô gần 144ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.287 tỷ đồng.

Nguồn: Nhà báo và Công luận