Hiện trạng khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam trước ngày di dời

03/12/2024

Hơn 60 năm được hình thành, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 chuẩn bị kết thúc sứ mệnh biểu tượng của ngành công nghiệp Việt Nam để chuyển đổi công năng thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ.
Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai được hình thành từ năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Đây là KCN được hình thành đầu tiên tại miền Nam và cũng là KCN lâu đời nhất Việt Nam. Sau năm 1975, Khu kỹ nghệ Biên Hòa đổi tên thành KCN Biên Hòa 1.

Hiện trạng khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam trước ngày di dời

Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ thực hiện chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa 1 nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường nước sông Đồng Nai. Ngày 7/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1.

Cuối tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam. Tuy nhiên, do vướng mắc về các chính sách và thiếu kinh phí thực hiện nên dự án kéo dài đến nay đã hơn 15 năm.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt Đề án Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, lộ trình di dời các doanh nghiệp để thực hiện đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 sẽ hoàn thành trước tháng 12/2025.

Hiện tại, KCN Biên Hòa 1 có 76 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 21.000 lao động. Trong đó, lao động làm trong doanh nghiệp FDI là trên 6.000 người và làm việc tại các doanh nghiệp trong nước hơn 15.000 người.

Đề án Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 có 2 dự án, gồm: Dự án Khu vực trung tâm chính trị – hành chính của tỉnh, quy mô khoảng 44 ha và dự án Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 286 ha.

Nguồn: Tiền Phong