Công ty CP thương mại dịch vụ Ample Sun không chấp hành đình chỉ hoạt động

03/19/2024

Theo đó, đây là lần thứ 2, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ample Sun do không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Công ty CP thương mại dịch vụ Ample Sun không chấp hành đình chỉ hoạt động

Ngày 4/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 208/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ample Sun.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ample Sun (Địa chỉ: Khu phố Tam Á, xã Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được quy định tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tổng số tiền phạt là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Người đại diện pháp luật là bà Ngô Thị Hồng Ánh, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Trước đó tháng 11/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 1290/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Apple Sun cùng hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy số tiền là 80 triệu đồng.

Nguồn: Pháp luật Plus