Công ty bất động sản của ông Phạm Nhật Vượng lãi lớn

01/31/2024

Năm 2023, Công ty CP Vinhomes đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 121.400 tỷ đồng (tăng 49% so với năm 2022) phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ 9.800 căn bất động sản thấp tầng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Lợi nhuận hợp nhất sau thế năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 33.300 tỷ đồng (tăng 14% so với năm trước).

Công ty bất động sản của ông Phạm Nhật Vượng lãi lớn

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tình hình tài chính của Vinhomes tiếp tục duy trì vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 447.000 tỷ đồng và 182.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 23% so với tại 31/12/2022.

Đại diện Vinhomes cho biết, dựa trên nền tảng vững chắc của năm 2023, bước sang năm 2024, Vinhomes sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực bất động sản, lấy việc nâng cao chất lượng sống và tăng cường tiện ích cho cộng đồng dân cư làm mục tiêu cốt lõi.

Nguồn: Tiền phong