Biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trình cửa nhôm kính

08/26/2023

Bất cứ công trình thi công xây dựng nào cũng cần đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Đây là điều cần thiết, bảo vệ tính mạng, tài sản của con người và là điều bắt buộc về mặt pháp luật. Tất cả các công trình cửa nhôm kính mà KAI Windoors thi công đều có biện pháp an toàn cháy nổ. Bài viết sau, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý khách đầy đủ thông tin về phòng chống cháy nổ tại công trình.

vách kính chống cháy

Biện pháp phòng ngừa nổ, an toàn khi nổ

Để phòng ngừa nổ xảy ra, phải loại trừ: Sự hình thành môi trường nguy hiểm; sự xuất hiện các nguồn kích nổ. Cần đảm bảo nồng độ các chất nguy hiểm nổ trong vùng không khí sản xuất không vượt quá giới hạn cháy dưới. Sử dụng các thiết bị sản xuất kiểu kín. Sử dụng thông gió làm việc và thông gió sự cố. Dẫn môi trường nguy hiểm nổ và các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ ra ngoài. Kiểm tra thành phần môi trường không khí.

Để hạn chế nguy hiểm do hậu quả nổ gây ra, ảnh hưởng đến con người. Bên cạnh đó, giữ nguyên được giá trị của vật chất, công trình và thiết bị. Đơn vị thi công cần phải sử dụng: các thiết bị ngăn ngừa lửa, các van chặn nước. Các thiết bị đã được tính toán tới áp suất nổ, van đóng mở nhanh và van một chiều. Cuối cùng là sử dụng các phương tiện tín hiệu phòng ngừa.

Biện pháp phòng cháy, chống cháy và an toàn khi cháy

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi thi công. Công trường phải tuân theo những yêu cầu trong tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622:1995. Ngoài ra, cần phải có: Hệ thống phòng cháy và hệ thống chống cháy.

Biện pháp phòng cháy

 • Ngăn ngừa sự hình thành môi trường dễ cháy, sự hình thành các nguồn gây cháy trong môi trường dễ cháy.
 • Duy trì nhiệt độ của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn nhiệt độ giới hạn cho phép có thể cháy được.

Biện pháp chống cháy

 • Sử dụng tới mức cao nhất các chất và vật liệu không cháy và khó cháy thay cho các chất và vật liệu dễ cháy.
 • Hạn chế số lượng chất dễ cháy và xếp đặt hợp lý các chất đó bằng cách: Xác định số lượng các chất và vật liệu dễ cháy được phép chứa trong không gian, phòng, kho cùng 1 lúc. Có hệ thống xả chất lỏng và chất khí dễ cháy ra khỏi thiết bị khi có sự cố. Có hệ thống hút thu dọn các chất thải trong sản xuất.
 • Cách ly môi trường dễ cháy bằng cách: bố trí thiết bị nguy hiểm cháy trong phòng cách ly hoặc ở ngoài trời. Sử dụng các thiết bị kiểu kín. Có cơ cấu bảo vệ chống sự cố cho thiết bị sản xuất có sử dụng các chất nguy hiểm dễ cháy.
 • Ngăn ngừa sự lan truyền đám cháy: Sử dụng các bộ phận ngăn cháy (tường, vùng, màn chắn, vành đai bảo vệ…). Sử dụng các cơ cấu đóng ngắt trên các thiết bị và đường ống khi có sự cố. Sử dụng các phương pháp ngăn ngừa sự tràn và chảy lan của các chất lỏng khi cháy. Sử dụng các màng an toàn trong các thiết bị và đường ống.
 • Có lối thoát nạn để đảm bảo cho người thoát khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh nhất trước khi các yếu tố nguy hiểm và có hại do cháy đạt tới giới hạn cho phép.
 • Sử dụng các phương tiện bảo vệ tập thể và các cá nhân trong trường hợp việc thoát ra ngoài gặp khó khăn hoặc không cần thiết.
 • Sử dụng các phương tiện chữa cháy để hạn chế mức tối đa quy mô đám cháy.
 • Sử dụng thiết bị báo cháy tự động và các phương tiện báo cháy khác tin cậy để thông báo kịp thời khi đám cháy vừa xảy ra.

Biện pháp đảm bảo an toàn khi cháy

 • Giám đốc điều hành thi công có trách nhiệm xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy cho đơn vị.
 • Thiết lập các phương án chữa cháy cụ thể để khi xảy ra cháy, kịp thời dập tắt được đám cháy và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và của.
 • Tổ chức các đội phòng cháy, chữa cháy.
 • Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên phục vụ các quy định và kĩ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu nguy hiểm cháy.
 • Phải định kỳ kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Lắp đặt vách nhôm kính

Kết luận

Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ các biện pháp an toàn cháy nổ cho công trình thi công cửa nhôm kính. Mời quý khách tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm nhôm kính tại chuyên mục tin tức chuyên ngành của KAI Windoors.